Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2024 – zmiany oraz bieżące problemy

O szkoleniu

Wiedza

Szkolenia wyjazdowe Płace  2024 to usystematyzowanie posiadanej przez słuchaczy wiedzy w zakresie szeroko pojmowanego pojęcia “naliczania wynagrodzeń”, analiza i warsztaty ćwiczeniowe w zakresie techniki naliczania wynagrodzeń wraz ze wszystkimi elementami listy płac, w tym naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu obwiązujących zasad naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz wynagrodzenia chorobowego i zasiłków wypłacanych z tytułu choroby i macierzyństwa.

Umiejętności

Warsztatowa forma zajęć pozwala uczestnikom przyswoić wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń jak i uporządkować już posiądą wiedzę z tego zakresu. Po zajęciach uczestnicy będą potrafili prawidłowo ustalać wynagrodzenie między innymi za miesiąc, w którym wystąpiły różnego rodzaju nieobecności, za miesiąc w którym pracownik  został zatrudniony lub rozwiązał  umowę o pracę, w tym za jego część.  Na zajęciach zostaną przeanalizowane i omówione przykłady “z życia wzięte” co pozwoli uniknąć błędów w codziennej pracy. Szkolenie przygotowuje do samodzielnej pracy w dziale kadrowo-płacowym.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie wynagrodzeń zarówno dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i świadczących pracę na podstawie umów prawa cywilnego. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby związane z obszarem kadrowo-płacowym w firmach dużych, średnich i małych, instytucjach i organizacjach z sfery budżetowej, które zajmują się naliczaniem wynagrodzeń, obsługą płacową, a także w celu poszerzenia kwalifikacji osoby zajmujące się stroną kadrową w zakładzie pracy, czy biznes HR partnerzy.

Program szkolenia

Szkolenia wyjazdowe Płace 2024 prowadzą tylko doświadczeni praktycy.


I. PRAKTYCZNY WARSZTAT Z ZAKRESU WYNAGRODZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN

1. PIT-2

 • zasady składania PIT-2 w trakcie roku podatkowego
 • PIT-2 u kilku płatników podatku (pracodawców) – nowe zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek, „dzielenie” kwoty wolnej od podatku pomiędzy różnych płatników
 • szerszy katalog osób uprawnionych, czyli PIT-2 nie tylko dla pracowników

2. Możliwość stosowania kwoty wolnej od podatku dla umów zlecenie w trakcie roku podatkowego

3. Zasady tzw. „PIT-u 0” – zakres i ujęcie praktyczne

 • ulga dla młodych
 • ulga na powrót
 • ulga rodzina 4+
 • ulga dla seniora

II. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

1. Skrócenie pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

2. Jeden okres zasiłkowy dla wszystkich okresów niezdolności do pracy

3. Zmiany w wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu

4. Zmiana terminów wypłat świadczeń z ubezpieczeń społecznych

5. Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego

6. Zmiany w informacji ZUS IWA – wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy

7. Obowiązkowy profil na PUE ZUS

III. NALICZANIE WYNAGRODZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ NALEŻNYCH ZE STOSUNKU PRACY

1. Potrącenia z wynagrodzeń – praktyczne zastosowanie przepisów

 • nowe zasady ustalania kwot wolnych i limitów
 • potrącenia sum na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych
 • potrącenia sum na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne
 • zbieg egzekucji
 • wystąpienie kilku wypłat w miesiącu
 • potrącenia za zgodą pracownika
 • potrącenia z zasiłków
 • potrącenia w przypadku wystąpienia wynagrodzeń i zasiłków
 • potrącenia świadczeń socjalnych i innych należności związanych z pracą
 • potrącenia wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych – nowe zasady w zakresie ustalania kwot wolnych
 • kwoty wolne od potrąceń a przystąpienie do PPK

2. Zasady naliczania ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

 • pracownicy wynagradzani stawką miesięczną
 • pracownicy wynagradzani stawką godzinową
 • składniki wliczanie i niewliczane do podstawy urlopu
 • obliczanie średniej urlopowej w różnych przypadkach
  • średnia z 3 lub 12 miesięcy
  • nieprzepracowanie wymaganego okresu
  • nieobecności w okresie przyjmowanym do podstawy
  • średnia po długiej nieobecności
  • przeliczanie średniej po zmianie wynagrodzenia
 • urlop na przełomie miesiąca
 • termin wypłaty wynagrodzenia urlopowego
 • wynagrodzenie za tzw. “urlop okolicznościowy”

3. Zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop

 • pracownicy wynagradzani stawką miesięczną
 • pracownicy wynagradzani stawką godzinową
 • obliczanie średniej ze składników zmiennych
 • średnia z okresów kwartalnych bądź rocznych
 • współczynnik do ustalania ekwiwalentu
 • świadczenia obliczane jak ekwiwalent: odprawy, nagrody jubileuszowe
 • termin wypłaty ekwiwalentu pieniężnego

3.1 Wynagrodzenie z tytułu zwolnienia z powodu siły wyższej oraz z tytułu zwolnienia od pracy w celu oddania krwi- zasady obliczania i wysokość wynagrodzenia

3.2. Ekwiwalent i ryczałt z tytułu pracy zdalnej – warunki i sposób ustalenia ich wysokości

4. Rozliczanie umów cywilnoprawnych

 • umowa zlecenia a umowa o dzieło
 • rozliczanie umów zleceń – stawka godzinowa
 • rozliczanie składkowo-podatkowe umów zleceń
  • umowa ze studentem
  • umowa z własnym pracownikiem
  • umowa z osobą spoza zakładu pracy
  • zbieg umów zleceń a obowiązki składkowe
  • oświadczenie zleceniobiorcy
 • rozliczanie składkowo-podatkowe umów o dzieło
  • umowa z własnym pracownikiem
  • umowa z osobą spoza zakładu pracy
 • stosowanie autorskich kosztów uzyskania przychodów

6. Kontrakt menadżerski, rada nadzorcza, zarząd – rozliczanie

 • wprowadzenie składki zdrowotnej
 • prawidłowe ustalenie podatku

7. Korekty wynagrodzeń

 • przekroczenie górnej granicy składek: nadpłata lub niedopłata składek i podatku
 • nadpłata pensji
 • wypłata wynagrodzenia zamiast zasiłku
 • wypłata zasiłku zamiast wynagrodzenia

8. Rozliczenia podatkowe

 • problematyka wypełniania PIT-11
 • uwzględnianie w PIT kosztów uzyskania przychodów

szkolenia wyjazdowe Płace 2024 – z nami praktycznie i przyjemnie


szkolenia wyjazdowe płace 2024

TERMINY SZKOLENIA

Name Position
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 12.11.2024 - 15.11.2024 Gdańsk
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 17.09.2024 - 20.09.2024 Kołobrzeg
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 11.06.2024 - 14.06.2024 Kołobrzeg
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 25.06.2024 - 28.06.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 20.08.2024 - 23.08.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 03.09.2024 - 06.09.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 24.09.2024 - 27.09.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 15.10.2024 - 18.10.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 19.11.2024 - 22.11.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 24.09.2024 - 27.09.2024 Zakopane
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 22.10.2024 - 25.10.2024 Zakopane
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 26.11.2024 - 29.11.2024 Zakopane
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 10.09.2024 - 13.09.2024 Karpacz
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2024- zmiany oraz bieżące problemy 26.11.2024 - 29.11.2024 Karpacz
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 17.09.2024 - 20.09.2024 Wisła
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 19.11.2024 - 22.11.2024 Wisła
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij