szkolenia wyjazdowe podatki i rachunkowość

szkolenia wyjazdowe podatki i rachunkowość

Oferujemy szkolenia wyjazdowe podatki i rachunkowość dla księgowych z zakresu zmian w 2024 roku oraz dotyczące bieżących problemów.

zapamiętaj: na-szkolenie.pl

W trakcie szkoleń z podatków zaprezentujemy najnowsze zmiany w podatku VAT, które weszły/wejdą w życie, w 2024. Informujemy również o projektach i koncepcjach zmian, które są planowane jeszcze na ten rok. Na szkoleniach omawiamy także aktualne problemy związane z rozliczaniem podatku VAT. Skupiamy się na tych wynikających z działania organów podatkowych oraz orzecznictwa Ministra Finansów i sądów administracyjnych. Przedstawiamy także wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Celem szkolenie wyjazdowe KSEF jest przekazanie uczestnikom kompletnej wiedzy w zakresie obligatoryjnego Krajowego Systemu E-Faktur, który wejdzie w życie w 2025 roku.

Uczestników szkoleń wyjazdowych zapoznajemy również ze szczegółowymi zagadnieniami w zakresie wprowadzonych w 2024 roku zmian dotyczących przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych CIT i osób fizycznych PIT oraz aktualnymi problemami w tych podatkach na tle interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego.

Nasze szkolenia wyjazdowe podatki i rachunkowość, to również takie tematy jak: zwolnienia przedmiotowe i koszty uzyskania przychodów, środki trwałe oraz zamknięcie roku - Bilans 2024 - ujęcie podatkowe i rachunkowe.

Podczas szkoleń dla osób zainteresowanych organizujemy 1-dniowe wycieczki po regionie lub za granicę.


Jeśli Państwo nie chcecie lub nie możecie skorzystać z noclegów i wyżywienia, to zapraszamy do kontaktu.

Na nasze szkolenia można starać się o finansowanie lub dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS. Osoby zainteresowane takim rozwiązaniem zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

W celu uzyskania informacji o finansowaniu ze środków KFS, zapraszamy na stronę internetową:
>> finansowanie z KFS


Dostępne szkolenia

Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy

Czas Profesjonalnego Księgowego. Wprowadzenie KSEF. Zmiany w VAT 2024

Czas Profesjonalnego Księgowego. Zamknięcie roku 2024

O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij