Finanse

Finanse

zapamiętaj: na-szkolenie.pl

Oferujemy szkolenia wyjazdowe z finansów i controllingu.

Nasze szkolenia pozwalają na rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy w zakresie rachunkowości finansowej. Pokazujemy rolę, jaką mają poszczególne części sprawozdania finansowego sporządzonego wg polskiego prawa bilansowego. Uczymy umiejętności czytania i rozumienia poszczególnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, not objaśniających zestawienia zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

Umożliwiamy poszerzenie/nabycie umiejętności takich jak: przygotowanie/czytanie/analiza i interpretowanie sprawozdań oraz oceny kondycji finansowej podmiotu na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach. Prezentujemy możliwości wykorzystania analizy finansowej, w tym analizy wskaźnikowej płynności, rentowności, zadłużenia, struktury itp.

Podczas szkoleń dla osób zainteresowanych organizujemy 1-dniowe wycieczki po regionie lub za granicę.


Jeśli Państwo nie chcecie lub nie możecie skorzystać z noclegów i wyżywienia, to zapraszamy do kontaktu.

Na nasze szkolenia można starać się o finansowanie lub dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS. Osoby zainteresowane takim rozwiązaniem zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

W celu uzyskania informacji o finansowaniu ze środków KFS, zapraszamy na stronę internetową:
>> finansowanie z KFS


Dostępne szkolenia

Analiza finansowa i monitorowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Cash Flow – jak je czytać, wskaźniki, informacje w nim dostępne

Narzędzia controllingu w praktyce

O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij