Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatek VAT oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – aktualności, praktyka, interpretacje i orzeczenia sądowe

Program szkolenia

Szkolenia wyjazdowe Podatki 2024 prowadzą tylko doświadczeni praktycy.


VAT 2024 – aktualności, praktyka i orzecznictwo


1. Obowiązkowy KSEF – najważniejsze informacje (stan na maj 2024 r.), w tym:

 • komunikat MF wyznaczający nowe terminy wejścia w życie obowiązkowego KSEF
 • omówienie pierwszej nowelizacji dot. przesunięcia w czasie obowiązkowego KSEF (ustawa nowelizująca z dnia 9 maja 2024 r.)
 • kierunki planowanej, drugiej ustawy nowelizującej dot. przesunięcia w czasie obowiązkowego KSEF

2. Nowe akty prawne w zakresie podatku VAT w 2024 r.

 • nowe rozporządzenie MF dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej
 • nowe rozporządzenie MF w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług
 • nowe obowiązki dostawców usług płatniczych na gruncie podatku VAT

3. Rozliczanie faktur korygujących „in plus” oraz „in minus” w świetle obecnego orzecznictwa sądów i organów podatkowych

 • faktury korygujące dotyczące obrotu krajowego
 • faktury korygujące dotyczące obrotu międzynarodowego
 • kursy walut stosowane przy fakturach korygujących

4. Przegląd regulacji z zakresu podatku VAT w kontekście trendów w kontrolach organów administracji skarbowej oraz bieżącej problematyki – m.in.:

 • należyta staranność w podatku VAT
 • odliczania podatku VAT w kontekście wyłączeń przewidzianych w art. 88 UVAT
 • odliczania podatku VAT od alkoholu i imprez firmowych
 • kwestie związane z samochodami i podatkiem VAT
 • nieodpłatne przekazania i nieodpłatne świadczenie usług
 • ujmowania najmu prywatnego dla celów podatku VAT u podatnika VAT
 • badania techniczne pojazdów samochodowych a odliczanie 100% podatku VAT
 • jak bronić się przed dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w podatku VAT (tzw. sankcja vatowska)
 • pozostałe kwestie

Wybrane zagadnienia dotyczące wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu podatkowym w świetle najnowszych interpretacji i orzeczeń sądowych 2024


1. Warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów

 • definicja kosztów uzyskania przychodów
 • koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami
 • koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami
 • moment poniesienia kosztu

2. Obowiązki dokumentacyjne –gromadzenia dodatkowych dowodów materialnych warunkiem uznania niektórych wydatków za koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą na przykładzie m.in. usług niematerialnych

3. Reprezentacja i reklama w świetle najnowszego orzecznictwa

 • wyjaśnienie pojęć
 • praktyczne przykłady wydatków zaliczanych do wydatków na reprezentację i reklamę (m.in. wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów na spotkania z kontrahentami, wydatki na organizację konferencji jubileuszowych oraz konferencji produktowych, upominki wręczane klientom i kontrahentom, sfinansowanie noclegu kontrahentowi, katalogi, foldery, broszury, billboardy)

4. Wydatki na rzecz udziałowców i akcjonariuszy, wydatki na organizację zgromadzenia wspólników w kosztach uzyskania przychodu a koszty uzyskania przychodów

5. Świadczenia pozapłacowe na rzecz pracowników a koszty uzyskania przychodów (m.in. świadczenia w naturze, odzież służbowa, szkolenie pracowników, podróże służbowe, świadczenia finansowane z ZFŚS, dofinansowanie do karnetów sportowych dla pracowników, prezenty dla pracowników, samochody służbowe używane do celów prywatnych)

6. Remont/ulepszenie a koszt uzyskania przychodu (m.in. wyjaśnienie pojęcie ulepszenia i remontu, kwalifikacja poniesionych wydatków do remontu lub ulepszenia, ulepszenie a amortyzacja środków trwałych, remont/ulepszenie cudzej nieruchomości, praktyczne przykłady)

7. Grzywny, kary i inne opłaty sankcyjne a koszty uzyskania przychodów

8. Strata jako koszt uzyskania przychodu (m.in.  koszty likwidacji starego budynku w związku z budową nowego, spłata pozostałych rat leasingowych po utracie przedmiotu leasingu, wynagrodzenie za wcześniejsze rozwiązanie umowy itp.)

9. Samochody firmowe – rodzaje wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów – pojęcie wydatków eksploatacyjnych, kosztów związanych z używaniem samochodów


szkolenia wyjazdowe Podatki 2024 – z nami praktycznie i przyjemnie


szkolenia wyjazdowe podatki

TERMINY SZKOLENIA

Name Position
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatek VAT oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – aktualności, praktyka, interpretacje i orzeczenia sądowe 24.09.2024 - 27.09.2024 Zakopane
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatek VAT oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – aktualności, praktyka, interpretacje i orzeczenia sądowe 22.10.2024 - 25.10.2024 Zakopane
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatek VAT oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – aktualności, praktyka, interpretacje i orzeczenia sądowe 26.11.2024 - 29.11.2024 Zakopane
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatek VAT oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – aktualności, praktyka, interpretacje i orzeczenia sądowe 03.12.2024 - 06.12.2024 Zakopane
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatek VAT oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – aktualności, praktyka, interpretacje i orzeczenia sądowe 12.11.2024 - 15.11.2024 Gdańsk
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatek VAT oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – aktualności, praktyka, interpretacje i orzeczenia sądowe 10.09.2024 - 13.09.2024 Karpacz
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatek VAT oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – aktualności, praktyka, interpretacje i orzeczenia sądowe 08.10.2024 - 11.10.2024 Karpacz
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatek VAT oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – aktualności, praktyka, interpretacje i orzeczenia sądowe 26.11.2024 - 29.11.2024 Karpacz
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatek VAT oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – aktualności, praktyka, interpretacje i orzeczenia sądowe 17.09.2024 - 20.09.2024 Kołobrzeg
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatek VAT oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – aktualności, praktyka, interpretacje i orzeczenia sądowe 20.08.2024 - 23.08.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatek VAT oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – aktualności, praktyka, interpretacje i orzeczenia sądowe 03.09.2024 - 06.09.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatek VAT oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – aktualności, praktyka, interpretacje i orzeczenia sądowe 24.09.2024 - 27.09.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatek VAT oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – aktualności, praktyka, interpretacje i orzeczenia sądowe 15.10.2024 - 18.10.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatek VAT oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – aktualności, praktyka, interpretacje i orzeczenia sądowe 19.11.2024 - 22.11.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatek VAT oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – aktualności, praktyka, interpretacje i orzeczenia sądowe 17.09.2024 - 20.09.2024 Wisła
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatek VAT oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – aktualności, praktyka, interpretacje i orzeczenia sądowe 15.10.2024 - 18.10.2024 Wisła
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatek VAT oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – aktualności, praktyka, interpretacje i orzeczenia sądowe 19.11.2024 - 22.11.2024 Wisła
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatek VAT oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – aktualności, praktyka, interpretacje i orzeczenia sądowe 22.10.2024 - 25.10.2024 Arłamów
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatek VAT oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – aktualności, praktyka, interpretacje i orzeczenia sądowe 15.10.2024 - 18.10.2024 Krynica Zdrój
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij