ZARZĄDZANIE STRESEM I SATYSFAKCJĄ ZAWODOWĄ czyli co sprawia, że pracownicy działów księgowo-kadrowych tracą entuzjazm i co zrobić, aby go odzyskać

O szkoleniu

Wiedza

Podczas szkolenia zdobędziesz wiedzę o:

 • pochodzeniu i biologii reakcji stresowej, aby świadomie reagować na nią lub jej zapobiegać
 • tym, jakie są przyczyny stresu i wypalenia zawodowego (ze wskazaniem na specyfikę pracy w działach finansowych)
  tym, jak znajdować czas na rzeczy w życiu WAŻNE
 • mechanizmach i przyczynach powstawania wypalenia zawodowego i stresu związanego z pracą oraz nabędą umiejętności minimalizowania oddziaływania tych czynników na swoje życie (zawodowe i osobiste)
 • jaka jest Twoja naturalna rekcja na czynniki wywołujące stres
 • o tym, jak zmienić swój dotychczasowy tryb życia i sposób reagowania na sytuacje stresujące, obciążające zawodowo na satysfakcjonujący
 • tym, jaka jest Twoja osobowość kolorystyczna a tym samym zdobędziesz świadomość własnych obciążeń- stresorów
 • tym, jak radzić sobie w sytuacjach tzw. przeciążeń (w pracy, w życiu osobistym)
 • tym, jak zwiększyć swoja wiarę w siebie i mądrze budować zdrowe poczucie własnej wartości

Umiejętności

Podczas szkolenia zdobędziesz umiejętności:

 • kontrolowania i rozumienia własnych emocji związane z pracą i zwiększani swojej motywacji zawodowej w zakresie, na który masz wpływ
 • planowania i ustalania priorytetów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym
 • diagnozy indywidualnej podatności na obciążenia zawodowe i czynniki stresogenne, które mogą przyczynić się do wypalenia zawodowego
 • stosowania prostych ale skutecznych technik służących regeneracji ciał i umysłu, motywacji do działania, rozwijania pewności siebie i świadomego budowania swojej roli zawodowej – wzmocnienie odporności psychicznej
 • radzenia sobie ze stresem w sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowych decyzji (tzw. stres sytuacyjny)

Adresaci

 • księgowi
 • kadrowi
 • pozostali pracownicy działów finansowo-księgowych

Program szkolenia

MODUŁ I. SATYSFAKCJA ZAWODOWA

1. Piramida potrzeb związanych z pracą a nasza satysfakcja z pracy

2. Czym jest satysfakcja zawodowa i co na nią wpływa

3. Krąg naszego wpływu – w jakich obszarach możemy sobie pomagać w odbudowywaniu naszej satysfakcji zawodowej

5. Rozpoznanie własnych potrzeb i osobistych motywatorów do działania – jakie są moje wartości (rzeczy ważne) i jak chcę aby wyglądało moje życie żeby było satysfakcjonujące (równowaga praca – życie osobiste)

 • tworzenie przestrzeni między „jest” a „chciałbym, aby było”
 • kontrola tego co robisz a poczucie własnej wartości

6. Kwestionariusz badania indywidualnego poziomu zestresowania i podatności na czynniki stresogenne (osobowość A,B,C i … T)

7. Twoja osobowość kolorystyczna – kwestionariusz osobowości E.Hartmana. Poznaj swój kolor. Różne zachowania, różne interpretacje tej samej rzeczywistości, różne reakcje na te same sytuacje (nasze reakcje na bodźce stresowe zależne od naszej osobowości)

MODUŁ II. ZARZĄDZANIE STRESEM. SAMOŚWIADOMOŚĆ

1. Stres – pochodzenie

2. Twoja naturalna reakcja na czynniki wywołujące stres (ze wskazaniem na klasyczne „stresory” i obciążenia pracowników działów finansowych)

3. Teoria zasobów S. Hobfolla a świadoma regeneracja naszych zasobów – wzmocnienie swoich wewnętrznych zasobów, które pomagają nam zachować siły w najbardziej wymagających/ obciążających sytuacjach

III. METODY POKONYWANIA STRESU I TECHNIKI DBANIA O WŁASNE ZASOBY

1. Pomyśl, zaplanuj i zapisz – czyli jak motywować się co codziennych zadań i jak wpisać siebie na własną listę rzeczy do zrobienia

2. Praca/ odpoczynek zgodny z krzywą REAFA – krzywa naszej aktywności dobowej (również pracy zdalnej lub tzw. postojowym)

3. Metody pracy z umysłem i zmysłami

 • bycie „społecznym” – nieoceniona moc budowania relacji i pomagania innym
 • jak nauczyć się świadomego budowania poczucia własnej wartości – zwiększanie samooceny
 • ćwiczenia 3- minutowe, które pomogą zredukować tzw. stres sytuacyjny w pracy

4. Stan ciała a jego wpływ na stan ducha – pozytywne „oszukiwanie” ciała i umysłu
siła uśmiechu

 • postawa PROSTO – ćwiczenia
 • i-garb i jego negatywne skutki
 • Metoda TRE – jak fizycznie rozładować emocje – ćwiczenia uwalniające od napięć i stresu

5. Budowanie dobrych relacji zespołowych a regeneracja zasobów – gra zespołowa „Aleja Gwiazd”

IV. LEKCJA BUDOWANIA SILNEGO POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI, PEWNOŚCI SIEBIE I MARKI OSOBISTEJ

1. Badanie kim jesteś tu i teraz, do czego dążysz, jakie masz zasoby?

2. Analiza indywidualnych obszarów szczęścia (obszar zawodowy i obszar osobisty) – moje Koło Wartości – jakie aspekty mojego życia są dla mnie ważne i jak mogę zadbać o swoje potrzeby bez wyrzutów sumienia (w jakim miejscu swojego życia jestem teraz? Jakie kategorie są w nim obecne, a jakie zgubiły się pod drodze?)

3. Nauka wyznaczania celów zawodowych/ planów/ definiowania marzeń tak, aby się realizowały i spełniały

4. Twoja Marka Osobista – czym jest dla Ciebie – jak chcesz być widziana, postrzegana w relacjach zawodowych

5. Kluczowe elementy Marki Osobistej

 • biznesowy dress code – analiza Twojego stylu ubierania się + dopasowanie Twojego indywidualnego stylu do stylu biznesowego (co warto mieć w swojej zawodowej szafie)
 • zrozumienie, dlaczego w biznesie obowiązuje zasada: „Jak Cię widzą, tak Ci płacą”
 • netykieta – czyli podstawowe zasady komunikacji pisemnej, w momencie kiedy pismo gra rolę Twojego ambasadora gdy Cię (fizycznie) nie ma

6. Komunikacja asertywna a Twoje relacje z innymi (zawodowe, osobiste)

 • czym jest asertywność
 • asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikat JA
 • pojęcie transakcji i stanów „ego” – jako źródła nieporozumień i odkrywanie metod radzenia sobie z nimi
 • autoanaliza własnego stanu „ego”
 • strategie asertywnej komunikacji z innymi – komunikowanie na „faktach” czyli dążenie do wspólnego zrozumienia

PODSUMOWANIE SZKOLENIA – wnioski na poziomie indywidualnym i grupowym

O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij