szkolenia wyjazdowe prawo pracy

szkolenia wyjazdowe prawo pracy

Oferujemy szkolenia wyjazdowe prawo pracy oraz płace dla kadrowych z zakresu zmian 2024 oraz dotyczące bieżących problemów.

zapamiętaj: na-szkolenie.pl

Szkolenia wyjazdowe z prawo pracy dają uczestnikom gruntowną wiedzę, dotyczącą wprowadzonych zmian w prawie pracy oraz praktycznego wdrażania tych zmian. Wszystkie zmiany omawiamy bowiem w kontekście obowiązujących przepisów. Ponadto podczas szkoleń przedstawiamy także praktyczne rozwiązania w zakresie rozliczania czasu pracy. Analizujemy sytuacje dotyczące pracowników zatrudnionych w różnych systemach i rozkładach czasu pracy.

Szkolenia wyjazdowe z płac to zarówno teoria jak i praktyka związana z naliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń. Omawiamy również inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy. Pokazujemy jak uwzględniać te świadczenia w podstawach zasiłków i wynagrodzeń chorobowych, urlopowych itd. Uczymy także jak prawidłowo kwalifikować świadczenia pod kątem odprowadzania od nich zobowiązań publiczno-prawnych (składki na ubezp. społ., podatki).

Szkolenia wyjazdowe z kadr prowadzą tylko doświadczeni praktycy.

Podczas szkoleń dla osób zainteresowanych organizujemy 1-dniowe wycieczki po regionie lub za granicę.


Jeśli Państwo nie chcecie lub nie możecie skorzystać z noclegów i wyżywienia, to zapraszamy do kontaktu.

Na nasze szkolenia można starać się o finansowanie lub dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS. Osoby zainteresowane takim rozwiązaniem zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

W celu uzyskania informacji o finansowaniu ze środków KFS, zapraszamy na stronę internetową:
>> finansowanie z KFS


Dostępne szkolenia

Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2024 – zmiany oraz bieżące problemy

Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy

O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij