Nadużycia gospodarcze, korupcja oraz zagrożenia w cyberprzestrzeni

Program szkolenia

1. Przestępstwa gospodarcze w polskim systemie prawnym

2. Metody i techniki zapobiegania nadużyciom i oszustwom

3. Przestępstwo korupcji w polskim systemie prawnym – praktyczne przykłady

4. Symptomy wystąpienia ryzyka korupcji w organizacji, działania antykorupcyjne

5. Postępowanie w organizacji po ujawnieniu nadużycia, oszustwa lub korupcji

6.  Zagrożenia w sieci wirtualnej – metody ataków

7.  Jak poruszać się w Internecie

8. Weryfikacja kontrahenta (w tym analiza wiarygodności korespondencji e-mail)

9. Przepływy finansowe w Internecie  (w tym m.in. weryfikacja legalności i wiarygodności kanałów płatności oraz charakterystyka mechanizmu chargeback)

TERMINY SZKOLENIA

Name Position
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij