szkolenia wyjazdowe

szkolenia wyjazdowe

Dostępne szkolenia

Trening komunikacji i asertywności – praca z trudnym klientem w DPS

Udzielanie i rozliczanie dotacji w systemie finansów publicznych dla kontrolerów

Analiza finansowa i monitorowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Cash Flow – jak je czytać, wskaźniki, informacje w nim dostępne

Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2024 – zmiany oraz bieżące problemy

Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy

Czas Profesjonalnego Kadrowego. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy

Czas Profesjonalnego Księgowego. Środki trwałe

O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Cofnij