Kompendium zmian w podatkach

Program szkolenia

Szkolenia wyjazdowe Kompendium zmian w podatkach prowadzą tylko doświadczeni praktycy.


PODATEK VAT


1. Pakiet SLIM-VAT 3 – zmiany od 1 lipca 2023 r.

 • zmiana definicji małego podatnika
 • nowe regulacje dotyczące kursów walut stosowanych przy korektach podstawy opodatkowania
 • modyfikacja okresu rozliczeniowego właściwego dla „powrotu” do stawki 0% przy WDT
 • zmiany dotyczące ustalania i stosowania preproporcji oraz proporcji
 • modyfikacja warunków odliczania podatku naliczonego przy WNT
 • zmiany dot. faktur do paragonów
 • uelastycznienie wymiaru tzw. sankcji VAT (dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT)
 • zmiany dotyczące wydawania i obowiązywania Wiążącej Informacji Stawkowej
 • pozostałe zmiany (w tym dotyczące dysponowania środkami na rachunku VAT)

2. Planowana nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca obowiązkowy KSEF

 • termin wejścia w życie obowiązkowego KSEF dla podatników VAT czynnych
 • termin wejścia w życie obowiązkowego KSEF dla podatników VAT zwolnionych
 • podmioty niemające obowiązku stosowania KSEF
 • oznaczanie faktury ustrukturyzowanej stosownym kodem pozwalającym na dostęp do niej
 • obowiązki podatnika w kontekście faktury ustrukturyzowanej i obowiązkowego KSEF w razie: awarii KSEF, awarii u podatnika; czasowej niedostępności KSEF
 • zasady rozliczania faktur korygujących „in minus” w okresie obowiązkowego KSEF po stronie sprzedawcy oraz po stronie nabywcy
 • nowe obowiązki dotyczące oznaczania płatności należności wynikających z faktur
  kwestie szczegółowe

  • faktury uproszczone; faktury wystawiane przez kasy fiskalne
  • faktury VAT RR
  • zmiany dotyczące treści faktur
  • uchylenie przepisów dotyczących not korygujących
  • kary pieniężne związane z naruszeniem przepisów dotyczących obowiązkowego KSEF
  • skrócenie 60-dniowego terminu na zwrot nadwyżki podatku naliczonego
  • pozostałe kwestie przewidziane w ustawie nowelizującej

3. Grupa VAT – nowa kategoria podatnika


PODATEK CIT / PIT


1. Polski Ład 1.0 i 2.0 – zmiany w zakresie rozliczania podatników

 • nowe zasady (terminy) zaliczania do KUP składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy
 • zmiany w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników od wynagrodzeń ze stosunku pracy, z umów zlecenia, o dzieło itp., nowe zasady pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek i nie pobierania zaliczek przez płatników
 • zmiany w korzystaniu z kwoty wolnej od podatku od 2023 r.
 • możliwość dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę między maksymalnie 3 płatników
 • podwyższenie do 1,5% kwoty podatku przekazywanej na rzecz organizacji pożytku publicznego
 • objęcie ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym komplementariuszy w spółkach komandytowo – akcyjnych
 • opodatkowanie tzw. “najmu prywatnego” wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • definitywne zniesienie możliwości amortyzowania lokali i budynków mieszkalnych

2. Polski Ład 3.0

 • estoński CIT
  • wydłużenie terminów na zapłatę podatku
  • wydatki na środki transportu w tym pojazdy samochodowe niezwiązane z działalnością gospodarczą opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek
  • przejście w trakcie roku podatkowego
 • koszty finansowania dłużnego zaliczane do kosztów podatkowych
 • uchylenie przepisów o “ukrytej dywidendzie”
 • zmiany w warunkach stosowania minimalnego podatku dochodowego od 1 stycznia 2024 r.
 • minimalny podatek dochodowy – ustalenie podstawy
 • rozszerzenie katalogu wyłączeń z podatku minimalnego i zawieszenie obowiązku jego płacenia
 • zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie „pośrednich transakcji krajowych
 • zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH)
 • likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z “ulgi na złe długi”

szkolenia wyjazdowe Kompendium zmian w podatkach – z nami praktycznie i przyjemnie


 

TERMINY SZKOLENIA

Name Position
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij