Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2023 – zmiany oraz bieżące problemy

O szkoleniu

Wiedza

Szkolenia wyjazdowe Płace 2023

 • najnowsze informacje dotyczące Polskiego Ładu
 • uporządkowanie wiedzy o zasadach prawidłowego liczenia wynagrodzenie, ze wskazaniem skutków błędów popełnianych na każdym etapie tego procesu
 • rozwianie wątpliwości których wiele wprowadzają nowe przepisy przy praktycznym naliczaniu wynagrodzeń, składaniu dokumentów, oświadczeń związanych z naliczaniem ulg

Umiejętności

Uzyskanie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności  z zakresu wynagrodzeń. Pokazanie uczestnikom najczęstszych błędów w stosowaniu przepisów oraz sposobów na ich uniknięcie, a także wyjaśnienie wątpliwości zgłaszanych przez uczestników związanych z naliczaniem wynagrodzeń. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności dzięki aktywnym warsztatom popartym licznymi przykładami oraz poznaniem zakresu obowiązków jakie powinien stosować pracodawca jako płatnik podatków, składek ZUS i zasiłków chorobowych.

Adresaci

 • osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na tematy związane z naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń oraz innych świadczeń ze stosunku pracy
 • pracownicy działów kadrowo-płacowych i księgowości
 • doświadczeni praktycy

Program szkolenia

Szkolenia wyjazdowe Płace 2023 prowadzą tylko doświadczeni praktycy.


I. PRAKTYCZNY WARSZTAT Z ZAKRESU WYNAGRODZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM POLSKIEGO ŁADU 2.0. – LISTA PŁAC

„POLSKI ŁAD” – zmiany

1. Podstawowe założenia zmian w Polskim Ładzie w zakresie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców porównanie

 • od 10.03.2022 r.
 • od 01.07.2022 r.
 • od 01.01.2023 r.

2. PIT-2 po nowemu

 • zasady składania PIT-2 w trakcie roku podatkowego
 • PIT-2 u kilku płatników podatku (pracodawców) – nowe zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek, „dzielenie” kwoty wolnej od podatku pomiędzy różnych płatników
 • szerszy katalog osób uprawnionych, czyli PIT-2 nie tylko dla pracowników

3. Możliwość stosowania kwoty wolnej od podatku dla umów zlecenie w trakcie roku podatkowego

4. Nowe zasady tzw. „PIT-u 0” – zakres i ujęcie praktyczne

 • ulga dla młodych
 • ulga na powrót
 • ulga rodzina 4+
 • ulga dla seniora

II. ZMIANY W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

1. Skrócenie pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

2. Jeden okres zasiłkowy dla wszystkich okresów niezdolności do pracy

3. Zmiany w wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu

4. Zmiana terminów wypłat świadczeń z ubezpieczeń społecznych

5. Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego

6. Zmiany w informacji ZUS IWA – wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy

7. Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.

III. NALICZANIE WYNAGRODZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ NALEŻNYCH ZE STOSUNKU PRACY – POZOSTAŁE ZMIANY

1. Potrącenia z wynagrodzeń – praktyczne zastosowanie przepisów

 • nowe zasady ustalania kwot wolnych i limitów
 • potrącenia sum na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych
 • potrącenia sum na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne
 • zbieg egzekucji
 • wystąpienie kilku wypłat w miesiącu
 • potrącenia za zgodą pracownika
 • potrącenia z zasiłków
 • potrącenia w przypadku wystąpienia wynagrodzeń i zasiłków
 • potrącenia świadczeń socjalnych i innych należności związanych z pracą
 • potrącenia wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych – nowe zasady w zakresie ustalania kwot wolnych

2. Zasady naliczania ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

 • pracownicy wynagradzani stawką miesięczną
 • pracownicy wynagradzani stawką godzinową
 • składniki wliczanie i niewliczane do podstawy urlopu
 • obliczanie średniej urlopowej w różnych przypadkach
  • średnia z 3 lub 12 miesięcy
  • nieprzepracowanie wymaganego okresu
  • nieobecności w okresie przyjmowanym do podstawy
  • średnia po długiej nieobecności
  • przeliczanie średniej po zmianie wynagrodzenia
 • urlop na przełomie miesiąca
 • termin wypłaty wynagrodzenia urlopowego
 • wynagrodzenie za tzw. “urlop okolicznościowy”

3. Zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop

 • pracownicy wynagradzani stawką miesięczną
 • pracownicy wynagradzani stawką godzinową
 • obliczanie średniej ze składników zmiennych
 • średnia z okresów kwartalnych bądź rocznych
 • współczynnik do ustalania ekwiwalentu
 • świadczenia obliczane jak ekwiwalent: odprawy, nagrody jubileuszowe

4. Ustalenie podstawy zasiłkowej z uwzględnieniem zmian 2022 w „ustawie zasiłkowej”

 • składniki wliczane i pomijane w podstawie zasiłkowej
 • zasady przeliczania podstawy zasiłkowej od 01.01.2022
 • ustalenie okresu zasiłkowego
 • nowe wysokości świadczeń
 • wypłata zasiłków po ustaniu zatrudnienia od 01.01.2022 nowe limity

5. Rozliczanie umów cywilnoprawnych po zmianach

 • umowa zlecenia a umowa o dzieło
 • rozliczanie umów zleceń – stawka godzinowa
 • rozliczanie składkowo-podatkowe umów zleceń
  • umowa ze studentem
  • umowa z własnym pracownikiem
  • umowa z osobą spoza zakładu pracy
  • zbieg umów zleceń a obowiązki składkowe
  • oświadczenie zleceniobiorcy
 • rozliczanie składkowo-podatkowe umów o dzieło
  • umowa z własnym pracownikiem
  • umowa z osobą spoza zakładu pracy
 • stosowanie autorskich kosztów uzyskania przychodów

6. Kontrakt menadżerski, rada nadzorcza, zarząd – rozliczanie

 • wprowadzenie składki zdrowotnej
 • prawidłowe ustalenie podatku

7. Korekty wynagrodzeń

 • przekroczenie górnej granicy składek: nadpłata lub niedopłata składek i podatku
 • nadpłata pensji
 • wypłata wynagrodzenia zamiast zasiłku
 • wypłata zasiłku zamiast wynagrodzenia

8. Rozliczenia podatkowe

 • problematyka wypełniania PIT-11
 • uwzględnianie w PIT kosztów uzyskania przychodów

szkolenia wyjazdowe Płace 2023 – z nami praktycznie i przyjemnie


szkolenia wyjazdowe płace 2023

TERMINY SZKOLENIA

Name Position
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2023 – zmiany oraz bieżące problemy 26.09.2023 - 29.09.2023 Karpacz
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2023- zmiany oraz bieżące problemy 10.10.2023 - 13.10.2023 Karpacz
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2023 – zmiany oraz bieżące problemy 28.11.2023 - 01.12.2023 Karpacz
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2023 – zmiany oraz bieżące problemy 19.09.2023 - 22.09.2023 Wisła
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2023 – zmiany oraz bieżące problemy 10.10.2023 - 13.10.2023 Wisła
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2023 – zmiany oraz bieżące problemy 14.11.2023 - 17.11.2023 Wisła
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2023 – zmiany oraz bieżące problemy 26.09.2023 - 29.09.2023 Zakopane
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2023 – zmiany oraz bieżące problemy 24.10.2023 - 27.10.2023 Zakopane
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2023 – zmiany oraz bieżące problemy 21.11.2023 - 24.11.2023 Zakopane
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2023 – zmiany oraz bieżące problemy 05.12.2023 - 08.12.2023 Zakopane
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2023 – zmiany oraz bieżące problemy 14.06.2023 - 16.06.2023 Mikołajki
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2023 – zmiany oraz bieżące problemy 21.06.2023 - 23.06.2023 Gietrzwałd
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2023 – zmiany oraz bieżące problemy 13.06.2023 - 16.06.2023 Sopot
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2023 – zmiany oraz bieżące problemy 20.06.2023 - 23.06.2023 Sopot
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2023 – zmiany oraz bieżące problemy 27.06.2023 - 30.06.2023 Sopot
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2023 – zmiany oraz bieżące problemy 22.08.2023 - 25.08.2023 Sopot
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2023 – zmiany oraz bieżące problemy 05.09.2023 - 08.09.2023 Sopot
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2023 – zmiany oraz bieżące problemy 20.06.2023 - 23.06.2023 Jastrzębia Góra
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2023 – zmiany oraz bieżące problemy 27.06.2023 - 30.06.2023 Ustka
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij