Czas Profesjonalnego Kadrowego. Płace 2022 & Polski Ład

O szkoleniu

Wiedza

Szkolenia wyjazdowe Płace 2022

 • najnowsze informacje dotyczące Polskiego Ładu
 • uporządkowanie wiedzy o zasadach prawidłowego liczenia wynagrodzenie, ze wskazaniem skutków błędów popełnianych na każdym etapie tego procesu
 • rozwianie wątpliwości których wiele wprowadzają nowe przepisy przy praktycznym naliczaniu wynagrodzeń, składaniu dokumentów, oświadczeń związanych z naliczaniem ulg

Umiejętności

Uzyskanie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności  z zakresu wynagrodzeń. Pokazanie uczestnikom najczęstszych błędów w stosowaniu przepisów oraz sposobów na ich uniknięcie, a także wyjaśnienie wątpliwości zgłaszanych przez uczestników związanych z naliczaniem wynagrodzeń. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności dzięki aktywnym warsztatom popartym licznymi przykładami oraz poznaniem zakresu obowiązków jakie powinien stosować pracodawca jako płatnik podatków, składek ZUS i zasiłków chorobowych.

Adresaci

 • osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na tematy związane z naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń oraz innych świadczeń ze stosunku pracy
 • pracownicy działów kadrowo-płacowych i księgowości
 • doświadczeni praktycy

Program szkolenia

Szkolenia wyjazdowe Płace 2022 i Polski Ład prowadzą doświadczeni praktycy. x


I. LISTA PŁAC od 01.07.2022 r.

– PRAKTYCZNY WARSZTAT Z UWZGLĘDNIENIEM POLSKIEGO ŁADU 2.0.

1. Zmiana skali podatkowej od 01.07.2022 r.

2. Zmiana kwoty zmniejszającej podatek od 01.07.2022 r.

 • wysokość
 • PIT-2
  • warunki złożenia oświadczenia o stosowanie pomniejszenia
  • nowy wzór PIT-2
  • termin złożenia PIT-2
  • możliwość złożenia PIT-2 do więcej, jak jednego płatnika – skutki dla kwoty zmniejszającej zaliczkę PIT

3. Ulga dla klasy średniej od 01.07.2022 r.

 • likwidacja
 • wyjątkowe zastosowanie UKŚ przy rozliczeniu PIT za 2022 r.

4. Obowiązek informacyjny względem nowo zatrudnionego

 • checklista oświadczeń i wniosków mających wpływ na zaliczkę PIT
 • wzory wniosków i oświadczeń

5. Podwójne liczenie zaliczek PIT po 01.07.2022 r. (Rozporządzenie z 07.01.2022 r. oraz nowelizacja PDOF)

6. Warsztat z użyciem kalkulatora – wyliczenie list płac według zasad od 01.07.2022 r.

7. PIT O

 • objęcie zasiłku macierzyńskiego ulgami – zmiana od 01.07.2022 r.
 • ulga dla rodzica 4+
  • zmiany od 01.07.2022 r.
  • warunki stosowania
  • wzór oświadczenia
 • ulga na powrót
  • warunki stosowania
  • wzór oświadczenia
 • ulga dla pracującego seniora
  • warunki stosowania
  • wzór oświadczenia

8. Oświadczenie o niepobieraniu zaliczki na podatek dochodowy

 • warunki złożenia oświadczenia
 • wzór wniosku

9. Umowa zlecenie, umowa o dzieło i inne umowy cywilnoprawne

 • podniesienie limitu 50% KUP
 • wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy – warunki, wzór wniosku
 • zerowy PIT w wynagrodzeniach zleceniobiorców
 • brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej

10. Wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję z powołania (członkowie zarządu, prokurenci)

11. Nowe wzory dokumentów rozliczeniowych

12. Nowe terminy rozliczenia składek

II. NALICZANIE i ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ – POZOSTAŁE ZMIANY

1. Potrącenia z wynagrodzeń w 2022 r.

 • Nowe zasady ustalania kwot wolnych i limitów
 • Potrącenia sum na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych
 • Potrącenia sum na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne
 • Zbieg egzekucji
 • Wystąpienie kilku wypłat w miesiącu
 • Potrącenia za zgodą pracownika
 • Potrącenia z zasiłków
 • Potrącenia w przypadku wystąpienia wynagrodzeń i zasiłków
 • Potrącenia świadczeń socjalnych i innych należności związanych z pracą
 • Potrącenia wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych – nowe zasady w zakresie ustalania kwot wolnych

2. Praktyczne aspekty ustalania wynagrodzenia urlopowego w 2022 r.

 • Pracownicy wynagradzani stawką miesięczną
 • Pracownicy wynagradzani stawką godzinową
 • Składniki wliczanie i niewliczane do podstawy urlopu
 • Obliczanie średniej urlopowej w różnych przypadkach
  • średnia z 3 lub 12 miesięcy
  • nieprzepracowanie wymaganego okresu
  • nieobecności w okresie przyjmowanym do podstawy
  • średnia po długiej nieobecności
  • przeliczanie średniej po zmianie wynagrodzenia
 • Urlop na przełomie miesiąca
 • Termin wypłaty wynagrodzenia urlopowego
 • Urlop okolicznościowy

3. Praktyczne aspekty ustalania ekwiwalentu za urlop – zmiany 2022

 • Pracownicy wynagradzani stawką miesięczną
 • Pracownicy wynagradzani stawką godzinową
 • Obliczanie średniej ze składników zmiennych
 • Średnia z okresów kwartalnych bądź rocznych
 • Współczynnik do ustalania ekwiwalentu w 2022 r.
 • Świadczenia obliczane jak ekwiwalent: odprawy, nagrody jubileuszowe

4. Ustalenie podstawy zasiłkowej z uwzględnieniem zmian 2022 w „ustawie zasiłkowej”

 • Składniki wliczane i pomijane w podstawie zasiłkowej
 • Zasady przeliczania podstawy zasiłkowej od 01.01.2022
 • Ustalenie okresu zasiłkowego
 • Nowe wysokości świadczeń
 • Wypłata zasiłków po ustaniu zatrudnienia od 01.01.2022 nowe limity

5. Rozliczanie umów cywilnoprawnych po zmianach

 • Umowa zlecenia a umowa o dzieło
 • Rozliczanie umów zleceń – stawka godzinowa
 • Rozliczanie składkowo-podatkowe umów zleceń
  • umowa ze studentem
  • umowa z własnym pracownikiem
  • umowa z osobą spoza zakładu pracy
  • zbieg umów zleceń a obowiązki składkowe
  • oświadczenie zleceniobiorcy
 • Rozliczanie składkowo-podatkowe umów o dzieło
  • umowa z własnym pracownikiem
  • umowa z osobą spoza zakładu pracy
 • Stosowanie autorskich kosztów uzyskania przychodów
 • Ulgi wynikające z Polskiego Ładu
 • Przesunięcie terminu poboru zaliczki na pdof

6. Kontrakt menadżerski, rada nadzorcza, zarząd – rozliczanie

 • Wprowadzenie składki zdrowotnej
 • Prawidłowe ustalenie podatku

7. Korekty wynagrodzeń

 • Przekroczenie górnej granicy składek: nadpłata lub niedopłata składek i podatku
 • Nadpłata pensji
 • Wypłata wynagrodzenia zamiast zasiłku
 • Wypłata zasiłku zamiast wynagrodzenia

8. Rozliczenia podatkowe

 • Problematyka wypełniania PIT-11
 • Uwzględnianie w PIT kosztów uzyskania przychodów

szkolenia wyjazdowe Płace 2022 i Polski Ład – z nami praktycznie i przyjemnie


Płace Polski Ład szkolenie

O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter