Konsolidacja sprawozdań finansowych

O szkoleniu

Wiedza

 • prezentacja kluczowych pojęć polskiego prawa bilansowego odnośnie grupy kapitałowej, podmiotów powiązanych, kontroli, stowarzyszenia, jednostek podporządkowanych
 • pozyskanie informacji o elementach charakterystycznych sprawozdania skonsolidowanego np.
  • wartość firmy
  • przeliczanie różnic kursowych z konsolidacji
  • wymagania w zakresie dokumentacji procesu
 • rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy w zakresie rachunkowości grupy kapitałowej oraz sporządzania sprawozdań skonsolidowanych
 • ilustracja procesu oraz prezentacja kluczowych pozycji związanych z wyłączaniem wzajemnych transakcji w grupie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie uwzględniające zmiany polskiego prawa bilansowego oraz różnice PSR a MSSF

 • Kluczowe definicje w tym: grupa kapitałowa, kontrola, współkontrola, podmioty powiązane itp.
 • Wymogi konsolidacyjne, wyłączenia z obowiązku konsolidacji
 • Krótka charakterystyka metod konsolidacji oraz zasad dokonywania wyłączeń wzajemnych transakcji (pełna i proporcjonalna)
 • Zmiany dotyczące metody praw własności
  • charakterystyczne pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w tym różnice w wyliczaniu dodatniej i ujemnej wartości firmy
  • podsumowanie kluczowych obszarów różnic między regulacjami standardów międzynarodowych a przepisami polskiej rachunkowości

2. Przykłady praktyczne stosowania metody pełnej konsolidacji z uwzględnieniem transakcji wzajemnych i typowych wyłączeń takich jak wzajemna sprzedaż, wypłaty dywidendy, pożyczki w grupie, wzajemnie rozrachunki (na moment nabycia i po momencie nabycia) – case study

3. Przykład praktyczny stosowania metody proporcjonalnej konsolidacji z wzajemnych transakcji – case study celem zaprezentowania różnic między metodą pełną

4. Ujęcie metody praw własności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w momencie nabycia i po momencie nabycia – case study


Zapraszamy do pobrania pliku z ofertą (program, miejscowości, terminy i ceny) w formacie .pdf

>> pobierz ofertę

Terminy szkoleń

Name Position
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter