Czas Profesjonalnego Księgowego. VAT 2022

O szkoleniu

Wiedza

 • prezentacja najnowszych zmian w podatku od towarów i usług, które już obowiązują
 • prezentacja projektów/koncepcji zmian w zakresie podatku VAT, których wejście w życie jest planowane
 • omawianie aktualnych problemów związanych z rozliczaniem podatku VAT, determinowanych w szczególności działaniem organów podatkowych oraz orzecznictwem Ministra Finansów, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Umiejętności

 • minimalizowanie ryzyka błędnego rozliczania podatku VAT w kwestiach, w których przepisy uległy zmianom
 • przygotowanie się od strony merytorycznej (a w dalszej kolejności – we własnym zakresie uczestników – organizacyjnej) na najbliższe zmiany w podatku VAT

Adresaci

 • księgowi
 • główni księgowi
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy biur rachunkowych
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Program szkolenia

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 2022 x

1. Zmiany w podatku VAT wprowadzone w ramach tzw. „Polskiego Ładu”

 • nowa kategoria podatnika – Grupa VAT
  • zasady i warunki tworzenia Grupy VAT
  • transakcje dokonywane przez uczestników Grupy VAT
  • kwestie formalne (właściwość organu podatkowego; prowadzenie ewidencji, zwroty nadwyżki podatku naliczonego itp.)
 • opcja rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT dla usług finansowych
 • nowy termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego – 15 dni (zasady, warunki)
 • korekta JPK a kwestia składania czynnego żalu (zmiana w art. 16a KKS)

2. Zmiany dotyczące kas fiskalnych

 • nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej
 • kasa fiskalna a obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania płatności przy użyciu instrumentu płatniczego
 • kasa fiskalna raportująca on-line a obowiązek zapewnienia współpracy kasy z terminalem płatniczym
 • sankcje związane z niewypełnieniem nowych obowiązków dotyczących kas fiskalnych

3. Zmiany dotyczące wystawiania faktury

 • zmiany dotyczące terminu wystawienia faktury
 • zmiany dotyczące treści faktur zaliczkowych
 • zmiany dotyczące treści faktur korygujących
 • rozszerzenie możliwości wystawiania faktur korygujących zbiorczych
 • zmiany dotyczące duplikatów faktur

4. Krajowy System e-Faktur

 • cel wprowadzenia KSeF
 • KSef – system obligatoryjny czy dobrowolny?
 • faktura ustrukturyzowana – wzór, zakres danych
 • zasady wystawiania faktury ustrukturyzowanej, jej przesyłania/udostępniania i przechowywania
 • kwestie techniczne dotyczące systemu KSeF i korzystania z niego

5. SLIM VAT 2

 • modyfikacja zasad dot. korygowania WNT oraz importu usług
 • zmiany dot. korekt podatku naliczonego
 • zmiany w zakresie ulgi na złe długi
 • pozostałe zmiany (w tym m.in.: dot. rachunku VAT, transakcji „łańcuchowych”)

6. Zmiany w JPK-V7M oraz JPK-V7K wchodzące w życie od 1 stycznia 2022 r.

7. Nowe zasady rozliczania faktur korygujących – przepisy i aspekty praktyczne z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa organów podatkowych

8. Pakiet E-Commerce – zarys istoty zmian/najważniejsze informacji


 

Terminy szkolenia

Name Position
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter